Kongresi u pripremi

Treći simpozijum bolničkih farmaceuta Srbije. Prvi EAHP Synergy sertifikacioni kurs

Postavljeno : December 26, 2018 8:25 pm

Beograd, Hotel Hilton 23-24.02.2019.
Obaveštenje
Prijava učešća
Prijava smeštaja

IV Endosek Simpozijum – Savremeni koncept osteoporoze

Postavljeno : January 8, 2019 5:58 pm

Beograd, Hotel Falkensteiner 01.03.2019.
Program
Prijava učešća

Prvi srpski kongres o kardiomagnetnoj rezonanci

Postavljeno : January 14, 2019 8:33 pm

Beograd, Hotel Hilton 06-07.03.2019.
Preliminarni program
Prijava učešća
Prijava smeštaja

XIX Kongres udruženja internista Srbije

Postavljeno : December 26, 2018 8:49 pm

Zlatibor,
Kongresni centar hotela Mona
06-09.06.2019.

Obaveštenje
Prijava učešća
Uputstvo za prijavu sažetaka

Pretraga

Kongresi u najavi

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET