Kongresi u pripremi

Prvi srpski kongres o kardiomagnetnoj rezonanci

Postavljeno : January 14, 2019 8:33 pm

Beograd, Hotel Hilton 06-07.03.2019.
Program
Akreditacija

70. Simpozijum SFUS-a

Postavljeno : April 1, 2019 7:53 pm

Kopaonik,
23-26.05.2019.

Obaveštenje
Prijava učešća i smeštaja

XIX Kongres udruženja internista Srbije

Postavljeno : December 26, 2018 8:49 pm

Zlatibor,
Kongresni centar hotela Mona
06-09.06.2019.

Obaveštenje
Prijava učešća
Prijava smeštaja
Uputstvo za prijavu sažetaka

X Kongres lekara opšte medicine

Postavljeno : April 2, 2019 7:39 pm

Zlatibor,
26-29.09.2019.

Obaveštenje
Prijava smeštaja

Pretraga

Kongresi u najavi

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET