Kongresi u pripremi

VI Kongres udruženja za hipertenziju Srbije

Postavljeno : November 8, 2017 7:42 pm

Beograd, Hotel Crowne Plaza 01-03.03.2018.
Program
Prijava učešća i smeštaja

III Endosek Simpozijum

Postavljeno : December 13, 2017 9:06 pm

Beograd, Hotel Radisson Blu 09.03.2018.
Program
Prijava učešća

10. Kongres toksikologije zemalja u razvoju & 12. Kongres toksikologa Srbije

Postavljeno : October 20, 2017 7:55 pm

Beograd, 18-21.04.2018.
Prijava učešća
Prijava smeštaja

Pretraga

Kongresi u najavi

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET