PRIJAVNI FORMULAR
VII Kongres farmaceuta Srbije
Titula: *
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Adresa: * Poštanski broj/Mesto/Država: *
E-mail: * Kontakt telefon: *
Mobilni telefon: Broj licence:
*Obavezna polja!
KOTIZACIJA Pre 20.08.2018. Posle 20.08.2018.
Članovi SFUS-a 18.000 RSD SFUS_MEMBERS_TILL_20_AUG: YES 25.000 RSD SFUS_MEMBERS_AFTER_20_AUG: YES
Učesnici koji nisu članovi SFUS-a 30.000 RSD NONMEMBERS_TILL_20_AUG: YES 36.000 RSD NONMEMBERS_AFTER_20_AUG: YES
Studenti doktorskih i specijalističkih studija* 6.000 RSD STUDENTS_TILL_20_AUG: YES 10.000 RSD STUDENTS_AFTER_20_AUG: YES
Prateće osobe 10.000 RSD ACCOMPANYING_PERSON_TILL_20_AUG: YES 12.000 RSD ACCOMPANYING_PERSON_AFTER_20_AUG: YES
*mlađi od 35 godina (status se dokumentuje kopijom indeksa ili odgovarajućim uverenjem).
Kotizacija za učesnike obuhvata: kongresni materijal, ID kartice, prisustvo predavanjima, satelitskim simpozijumima i izložbi, prisustvo svečanom otvaranju, koktel dobrodošlice, osveženje i ručak u toku kafe pauza i pauza za ručak i sertifikat o učešću.
Kotizacija za prateće osobe obuhvata: prisustvo svečanom otvaranju, koktel dobrodošlice i ulazak u izložbeni prostor.
NAČIN PLAĆANJA
Naziv ustanove ili ime i prezime PIB:
Adresa/Mesto/Država: E-mail:
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
 Saglasan/saglasna sa uslovima učešća na Kongresu* Saglasan/saglasna sa uslovima učešća na Kongresu
 
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET