PRIJAVNI FORMULAR - za predkongresne simpozijume 10.10.2018.
VII Kongres farmaceuta Srbije
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Adresa: * Poštanski broj/Mesto/Država: *
E-mail: * Kontakt telefon: *
Mobilni telefon: Broj članske karte SFUS:
ID FKS:
*Obavezna polja!
KOTIZACIJA
Naziv kursa Iznos
1. Implementacija smernica za razvoj bolničke farmacije 4.000 RSD KURS_1: YES
2. Medicinska sredstva u Srbiji - aktuelna situacija i perspektive 4.000 RSD KURS_2: YES
3. Farmakogenetika i genska terapija 4.000 RSD KURS_3: YES
4. Šta je potrebno da QP zna o kvalitetu aktivnih farmaceutskih supstanci: regulatorna očekivanja i novi izazovi 4.000 RSD KURS_4: YES
NAČIN PLAĆANJA
Naziv ustanove ili ime i prezime PIB:
Adresa/Mesto/Država: E-mail:
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
 Saglasan/saglasna sa uslovima učešća na Kongresu* Saglasan/saglasna sa uslovima učešća na Kongresu
 
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET