PRIJAVNI FORMULAR
Treći simpozijum bolničkih farmaceuta Srbije
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Adresa: * Poštanski broj/Mesto/Država: *
E-mail: * Kontakt telefon: *
Mobilni telefon: Broj licence:
*Obavezna polja!
KOTIZACIJA
Kotizacija za prvi dan: 12.000 RSD REG_FEE_FOR_FIRST_DAY: YES
Kotizacija za oba dana: 15.000 RSD REG_FEE_FOR_BOTH_DAYS: YES
Kotizacija za oba dana za bolničke farmaceute iz Srbije: 4.000 RSD REG_FEE_FOR_BOTH_DAYS_HF_FROM_SERBIA: YES
NAČIN PLAĆANJA
Naziv ustanove ili ime i prezime PIB:
Adresa/Mesto/Država: E-mail:
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Rok za podnošenje prijave je 10. februar 2019.
 Saglasan/saglasna sa uslovima učešća na Kongresu* Saglasan/saglasna sa uslovima učešća na Kongresu
 
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET