AKREDITACIJA
72. Simpozijum SFUS-a
Kopaonik, 21-24.05.2020.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
Seminar 1.
Lečenje akutnih respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji
Rešenje broj: 153-02-301/2020-01 od 02.03.2020. godine
Evidencioni broj: B 22/20
Broj bodova za učesnike: 6
Broj bodova za predavače: 12
Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceutske tehničare
Seminar 2.
Najčešća stanja u oftalmologiji – šta farmaceuta treba da zna?
Rešenje broj: 153-02-301/2020-01 od 02.03.2020. godine
Evidencioni broj: B 14/20
Broj bodova za učesnike: 6
Broj bodova za predavače: 12
Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET