AKREDITACIJA
XX Kongres Udruženja internista Srbije
Zlatibor, Hotel Mona 04-07.06.2020.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
12 bodova za predavače
9 bodova za usmenu prezentaciju
7 bodova za poster prezentaciju
6 bodova za pasivno učešće
Odluka 153-02-301/2020-1 od 02.03.2020.
Evidencioni broj A-1-848/20
Ciljna grupa: lekari

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET