Hotel FONTANA, Vrnjačka Banja
8–11. jun 2023. godine
Prijava posle 15. februara
Obaveštenje
Uputstvo za pisanje sažetaka

Beograd, 3. marta 2023.godine
Program
Prijava

14 Jan 2023

VI Kongres nefrologa Srbije

By There are no tags 0 comments

03.06 – 06.06.2023.
Hotel Crowne plaza, Beograd

11. do 13. maj 2023. godine u Vrnjačkoj Banji
Preliminarni program
Prijava uskoro


Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET