smarttravelpco4-medjunarodni-kongresi

Smart Travel PCO pruža rešenja po meri za međunarodne naučne kongrese. Mi možemo da budemo vaš lokalni partner, i da vam pomognemo u svim segmentima organizacije – od predloga i rezervacije hotela do društvenih programa, večera i izleta. Takođe organizujemo transfere, lokalni prevoz (autobusi, taksi, javni prevoz) i obezbeđujemo službu hostesa.

Rezervacije – hoteli, puovanja i društveni programi

  • Rezervacije putovanja. Pomažemo vam u rezervaciji letova, vozova i autobusa.
  • Rezervacije hotela. Garantujemo vam smeštaj za vreme kongresa.
  • Komunikacija sa učesnicima. Mi odgovaramo na upite i potvrđujemo rezervacije hotela.
  • Održavamo vezu sa hotelima i drugim pružaocima usluga.
  • Služba za inostrane predavače i goste. Brinemo o potrebama svojih posebnih gostiju, kao što su putovanja, pomoć oko dobijanja viza i lokalni prevoz.
  • Društveni programi: Dajemo vam predloge i preuzimamo kompletnu organizaciju, od večernjih programa do izleta i prevoza.

Sažeci i radovi

  • Online registracija i prijava. Obezbeđujemo online registraciju i prijavu sažetaka i radova. Takođe brinemo o izmenama i dopunama, proceni i programskoj orijentaciji.
  • Upiti. Odgovaramo na upite autora i recenzenata, putem telefona i e-mail-a.
  • Programi i Zbornik sažetaka. Mi pravimo program i Zbornik sažetaka. Takođe možemo da radimo lekturu, štampu i objavljivanje zbornika.

Međunarodna kongresna ponuda 2020. godina

Search

Pretraga

Upcoming events

Kongresi u najavi

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET