uhs

AKREDITACIJA
5. Kongres udruženja za hipertenziju Srbije
Hotel Izvor, Aranđelovac
28.02.-01.03.2016.


KONGRES akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka broj 153-02-509/2016-1, Evidencioni broj A-1-385/16, i to:
Broj bodova za učesnike: 5
Broj bodova za poster prezentaciju: 7
Broj bodova za usmenu prezentaciju: 9
Broj bodova za predavače: 11

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET