SLD-logo

AKREDITACIJA
2. Simpozijum: bolesti hipofize i hipotalamusa
Hotel Metropol Palace, Beograd
25.03.2016.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka broj 153-02-509/2016-1, Evidencioni broj A-1-973/16, i to:
Broj bodova za učesnike: 5
Broj bodova za predavače: 11
Simpozijum je akeditovan za lekare, biohemičare i emdicinske sestre.

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET