3kas

AKREDITACIJA
5. Kongres udruženja za aterosklerozu Srbije sa međunarodnim učešćem
Beograd, SANU
8-10.11.2016.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka 153-02-3989/2016-01 od 21.11.2016.
Evidencioni broj odluke: C-1-92/16
Broj bodova za predavače: 13
Broj bodova za usmeno saopštenje: 11
Broj bodova za poster prezentaciju: 9
Broj bodova za pasivno učešće: 8

Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute, biohemičare, zdravstvene radnike

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET