SLD-logo

AKREDITACIJA
5. Kongres endokrinologa Srbije – 5 KES 2016
Beograd, Srbija
9-12.12.2016..

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka 153-02-3989/2016-01 od 21.11.2016.
Evidencioni broj odluke: A-1-2942/16
Broj bodova za predavače: 13
Broj bodova za usmeno saopštenje: 11
Broj bodova za poster prezentaciju: 9
Broj bodova za pasivno učešće: 8
Broj bodova za koautore postera i usmenih sopstenja 0.5 bodova, do 3 koautora.

Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute, biohemičare, molekularne biologe i biologe

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET