okvir

AKREDITACIJA
Pre 27. ESH Kongres Satelitski kongres – “Hipertenzija, dijabetes i komorbiditeti”
Beograd, 4-6.03.2017.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017.
Evidencioni broj odluke: A-1-811/17
Broj bodova za predavače: 12
Broj bodova za usmeno saopštenje: 9
Broj bodova za pasivno učešće: 6

Kongres je akreditovan za lekare

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET