SLD-logo

AKREDITACIJA
ENDOSEK simpozijum-osteoporoza
Beograd, Hotel Radisson Blu, 03.03.2017.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017.
Evidencioni broj odluke: A-1-1038/17
Broj bodova za predavače: 8
Broj bodova za učesnike: 4

Kongres je akreditovan za lekare i biohemičare

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET