SLD-logo
AKREDITACIJA
Prvi Kongres Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva
Beograd, Hotel Crowne Plaza, 28-30.09.2017.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka 153-02-1697/2017-1
Evidencioni broj A-1-2169/17
Predavači 13 bodova
Usmena prezentacija 11 bodova
Poster prezentacija 9 bodova
Pasivno učešće 8 bodova
Koautori usmenih saopštenja i postera 0.5 bodova

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET