SLD-logo
AKREDITACIJA
III Endosek Simpozijum
Beograd, Hotel Radisson Blu 09.03.2018.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Rešenje broj:153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine
Evidencioni broj: A-1-904/18
Broj bodova za učesnike: 4
Broj bodova za predavače: 8
Simpozijum namenjem lekarima i biohemičarima

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET