UIS
AKREDITACIJA
XVIII Kongres udruženja internista Srbije
Zlatibor, Kongresni centar Hotel Mona 31.05.-03.06.2018.

XVIII Kongres UIS je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
12 bodova za predavače
9 bodova za usmenu prezentaciju
7 bodova za poster prezentaciju
6 bodova za pasivno učešće
0.5 bodova za koautore usmenih saopštenja i postera

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET