SLD-logo
AKREDITACIJA
6. Kongres endokrinologa Srbije – 6 KES 2018
Beograd, Hotel Crowne Plaza 18-21.11.2018.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka: 153-02-2275/2018-1 od 21.08.2018.
Evidenvioni broj: A-1-2207/18
15 bodova za predavače
13 bodova za usmenu prezentaciju
11 bodova za poster prezentaciju
10 bodova za pasivno učešće
0.5 bodova za koautore usmenih saopštenja i postera

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET