SLD-logo
AKREDITACIJA
IV Endosek Simpozijum – Savremeni koncept osteoporoze
Beograd, Hotel Falkensteiner 01.03.2019.

Endosek simpozijum- savremeni pristup osteoporoze
akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
8 bodova za predavače
4 boda za pasivno učešće
Odluka broj 153-02-449/2019-01, evidencioni broj A-1-900/19

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET