AKREDITACIJA
Nacionalni kongres Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Kongres Balkanske urološke asocijacije
Vrnjačka Banja, Hotel Zepter 09-11.04.2020.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
15 bodova za predavače
13 bodova za usmenu prezentaciju
11 bodova za poster prezentaciju
10 bodova za pasivno učešće
Odluka broj 153-02-301/2020-1 od 02.03.2020.
Evidencioni broj: A-1-681/20
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET