AKREDITACIJA
Drugi kongres o kardiomagnetnoj rezonanci
Beograd, Hotel Crowne Plaza 14-15.05.2020.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
15 bodova za predavače
13 bodova za usmenu preezntaciju
11 bodova za poster prezentaciju
10 bodova za pasivno učešće
Оdluka broj: 153-02-301/2020-1 od 02.03.2020.
Evidencioni broj: A-1-254/20
Ciljna grupa: lekari, biohemičari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET