AKREDITACIJA
Simpozijum Endosek on line – izazovi u dijagnostici i lečenju osteoporoze
VIRTUAL 04.06.2021.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
8 bodova za predavače
4 boda za pasivno učešće
Odluka 153-01-00188/2021-1 od 18.05.2021.
Evidencioni broj A-1-926/20
Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari.

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET