PRIJAVNI FORMULAR - RSD
PETI SIMPOZIJUM BOLNIČKIH FARMACEUTA SRBIJE
02.-03. jun 2023., Beograd, Srbija
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Država: *
E-mail: *
* Obavezna polja!
KOTIZACIJA
Kategorija
1. Članovi Sekcije za bolničku farmaciju 12.000 KOTIZACIJA12000: DA
2. Za predstavnike industrije, veleprodaje i sve učesnike koji nisu članovi Sekcije za bolničku farmaciju 18.000 KOTIZACIJA18000: DA
3. Za učesnike iz inostranstva 18.000 KOTIZACIJA12000: DA
Hotel
Jednokrevetna
Dvokrevetna
Hotel M 10.160 HOTELMSNG: DA 6.480 HOTELMDBL: DA
* SMEŠTAJ na bazi 1 noćenja sa doručkom, BT0 uključeni u cenu, po osobi dnevno.
NAČIN PLAĆANJA
 LICNO PLACANJE: DALično
 PLACA USTANOVA ILI SPONZOR: DAUstanova ili sponzor
Naziv i adresa ustanove PIB
E-mail
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Rok za prijavljivanje je 15. maj 2023.
 Saglasan sam sa uslovima učešća na Simpozijumu i sa opštim uslovima Agencije!*Saglasan sam sa uslovima učešća na Simpozijumu i sa opštim uslovima Agencije!
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET