PRIJAVA SMEŠTAJA
Treći simpozijum bolničkih farmaceuta Srbije
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Adresa: * Poštanki broj/Mesto: *
E-mail: * Kontakt telefon: *
Mobilni telefon: *
*Obavezna polja!
SMEŠTAJ - Cene su iskazane dnevno po sobi, na bazi noćenje/doručak. BTO uključeni.
HOTEL Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba Website
HILTON HOTEL BELGRADE ***** 102 EUR HILTONSNG11: YES 114 EUR HILTONDBL12: YES www.hiltonbelgrade.hilton.com
HOTEL PARK *** 62 EUR PARKSNG11: YES 82 EUR PARKDBL12: YES www.hotelparkbeograd.rs
Smeštaj od: Do: Broj noćenja:
Sobu delim sa:
NAČIN PLAĆANJA
 PERSONAL PAYMENT: YESLično
 INSTITUTION OR SPONSOR: DAUstanova ili sponzor
Ime ili naziv ustanove PIB
Adresa/Mesto/Zemlja E-mail
VAŽNO! Cene smeštaja su iskazane u EUR.
Plaćanje se vrši po srednjem kursu Raiffeisen banke, na dan fakturisanja. Nа оsnovu popunjene prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Rok za podnošenje prijave je 10. februar 2019.
 Saglasan/saglasna sa Opštim uslovima Agencije*Saglasan/saglasna sa Opštim uslovima Agencije
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET