AKREDITACIJA
72. Simpozijum SFUS-a
Farmaceutski fakultet Beograd, Beograd, 09-10.07.2021.

72. Simpozijum SFUS-a je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, i to:
Seminar 1.
Lečenje akutnih respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji
Rešenje broj: 153-01-00071/2021-01 od 01.03.2021.
Evidencioni broj: B-8/21
Broj bodova za učesnike: 6
Broj bodova za predavače: 12
Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste
Seminar 2.
Najčešća stanja u oftalmologiji – šta farmaceuta treba da zna?
Rešenje broj: 153-01-00071/2021-01 od 01.03.2021.
Evidencioni broj: B-9/21
Broj bodova za učesnike: 6
Broj bodova za predavače: 12
Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET