AKREDITACIJA
V Endosek Simpozijum – novine u endokrinologiji
Beograd, Hotel Falkensteiner 21.02.2020.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
8 bodova za predavače
6 bodova za pasivno učešće
Odluka 153-02-301/2020-1 od 02.03.2020.
Evidencioni broj A-1-672/20
Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari.

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET