AKREDITACIJA
Nacionalna škola za ranu detekciju i prevenciju predijabetesa i tipa 2 dijabetesa
KURS 21-22.06.2021.

Program je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije C-1-49/21 i to:
Broj bodova za slušaoce učešće: 6
Broj bodova za predavače: 12

Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET