DRUGI NAUČNI SIMPOZIJUM SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

FARMACIJA I PRIRODA
KOMPLEKSNE RELACIJE I MEĐUSOBNI UTICAJI

Beograd, 28. oktobar 2021.

PRIJAVNI FORMULAR - ZA UČEŠĆE
Prezime: * Ime: *
Organizacija: *
Adresa: * Poštanki broj/Grad: *
E-mail: * Kontakt telefon: *
Mobilni telefon:
* Obavezna polja!
KOTIZACIJA
Cene kotizacije
Kotizacija za učešće* 12.000 RSD KOTIZACIJA_12000: DA
Nastavnici i saradnici univerziteta 6.000 RSD KOTIZACIJA_6000: DA
Studenti doktorskih i specijalističkih studija

3.600 RSD  KOTIZACIJA_3600: DA
* Članovi SFUS-a ostvaruju popust od 20%
** Mlađi od 35 godina ( status se dokumentuje kopijom indeksa ili odgovarajućim uverenjem)
NAČIN PLAĆANJA
 LICNO PLACANJE: DALično
 PLACA USTANOVA: DAUstanova
 PLACA SPONZOR: DASponzor
Za ispostavljanje predračuna uz Prijavu je potrebno dostaviti sledeće podatke:
Naziv ustanove PIB
Adresa E-mail or Faks
OTKAZ - Otkaz učešća i povraćaj - Novac od uplaćene kotizacije se ne vraća.
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Rok za podnošenje prijave je 15. oktobar 2021.
 Saglasan sam sa uslovima ucesca na skupu i sa Opstim uslovima putovanja agencije*Saglasan sam sa uslovima učešća na Simpozijumu!

 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET