PRIJAVNI FORMULAR
73. SIMPOZIJUM SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Adresa: * Poštanki broj/Grad: *
E-mail: * Kontakt telefon: *
Mobilni telefon: Broj članske karte SFUS: *
ID farm. komore Srbije: *
* Obavezna polja!
KOTIZACIJA
Članovi SFUS: Seminar I - 4.000 SFUS_CLANOVI_SEMINAR_1: DA Seminar II - 4.000 SFUS_CLANOVI_SEMINAR_2: DA Oba seminara (I+II) - 7.000 SFUS_CLANOVI_OBA_SEMINARA: DA
Učesnici: Seminar I - 6.500 UCESNICI_SEMINAR_1: DA Seminar II - 6.500 UCESNICI_SEMINAR_2: DA Oba seminara (I+II) - 12.000 UCESNICI_OBA_SEMINARA: DA
SMEŠTAJ - paket uključuje: smeštaj na bazi 3 puna pansiona po osobi (švedski sto) i BTO.
HOTEL Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba Trokrevetna family Jednokrevetna superior Dvokrevetna superior De lux suite
GRAND**** 46.350 GRANDSNG11: DA 34.550 GRANDDBL12: DA 37.950 GRANDTRPLF13: DA 49.950 GRANDSNGSU12: DA 36.350 GRANDDBLSU12: DA -
ANGELLA**** 38.950 ANGELLASNG11: DA 31.750 ANGELLADBL12: DA - - - -
GORSKI**** 46.650 GORSKISNG11: DA 34.750 GORSKIDBL12: DA - 49.750 GORSKISNGSU12: DA 36.750 GORSKIDBLSU12: DA 46.650 GORSKIDELUX: DA
CLUB A*** 39.950 CLUBASNG11: DA 33.750 CLUBADBL12: DA - - - -
Sobu delim sa:
Broj jednokrevetnih soba je ograničen i popunjavaće se po redosledu uplata.
OTKAZ - Otkaz smeštaja - prema opštim uslovima putovanja Agencije.
NAČIN PLAĆANJA
 LICNO PLACANJE: DALično
 PLACA USTANOVA: DAUstanova
 PLACA SPONZOR: DASponzor
Naziv ustanove PIB
Adresa E-mail or Faks
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju promene cena prevoza, poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Rok za podnošenje prijave je 25. maj 2022.
 Saglasna/an sam sa uslovima učešća na Simpozijumu i sa opštim uslovima putovanja Agencije.*Saglasna/an sam sa uslovima učešća na Simpozijumu i sa opštim uslovima putovanja Agencije."
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET