PRIJAVNI FORMULAR - RSD
VIII KONGRES FARMACEUTA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Prezime: * Ime: *
Ustanova: *
Adresa: * Poštanki broj/Grad: *
E-mail: *
Broj članske karte SFUS-a:
ID Farmaceutske komore Srbije:
* Obavezna polja!
Kategorija KOTIZACIJA
Članovi SFUS-a 25.000 RSD KOTIZACIJA_25000: DA
Učesnici koji nisu članovi SFUS-a 36.000 RSD KOTIZACIJA_36000: DA
Studenti doktorskih i specijalističkih studija* 10.000 RSD KOTIZACIJA_10000: DA
Prateće osobe 12.000 RSD KOTIZACIJA_12000: DA
Pretkongresni simpozijum 1 4.000 RSD KOTIZACIJA_4000: DA
Pretkongresni simpozijum 2 4.000 RSD KOTIZACIJA_4000: DA
Pretkongresni simpozijum 3 4.000 RSD KOTIZACIJA_4000: DA
Pretkongresni simpozijum 4 4.000 RSD KOTIZACIJA_4000: DA
Završno veče 6.000 RSD KOTIZACIJA_6000: DA
*Mlađi od 35 godina (status se dokumentuje kopijom indeksa ili odgovarajućim uverenjem).
NAČIN PLAĆANJA
 LICNO PLACANJE: DALično
 PLACA USTANOVA ILI SPONZOR: DAUstanova ili sponzor
Naziv ustanove PIB
Adresa E-mail
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
 Saglasan sam sa uslovima ucesca na skupu i sa Opstim uslovima putovanja agencije*Saglasan sam sa uslovima učešća na skupu i sa opštim uslovima putovanja agencije
 
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET