PRIJAVA SMEŠTAJA
КЕS 2022 - 8.KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE
Prezime: * Ime: *
E-mail: *
Naziv ustanove
Adresa
* Obavezna polja!

HOTELI

Hotel
Jednokrevetna
Dvokrevetna
Crowne Plaza**** 13.810,00 CROWNSNGSUP: DA 16.700,00 CROWNDBLSUP: DA
* Cene iskazane po sobi dnevno, na bazi noćenje/duručak (švedski sto) + BTO.
Želim sobu od: * do: * Broj noćenja: *
Ukoliko izaberete dvokrevetnu sobu, molimo navedite ime druge osobe:
OTKAZ - Otkaz smeštaja - prema opštim uslovima putovanja Agencije.
NAČIN PLAĆANJA
 LICNO PLACANJE: DALično
 PLACA USTANOVA ILI SPONZOR: DAUstanova ili sponzor
Naziv kompanije PIB
E-mail kompanije
VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju promene cena, poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu smeštaja.
Rok za podnošenje prijave je 25. oktobar 2022.
 Saglasan sam sa uslovima ucesca na skupu i sa Opstim uslovima putovanja agencije*Saglasan sam sa uslovima učešća na skupu i sa opštim uslovima putovanja agencije
Copyright 2015 Smart travel PCO. Design by EklipsaNET