13. srpski kongres o šećernoj bolesti

Detalji o događaju