Međunarodna SFE SFUS konferencija – Vrednost inovacije prilikom donošenja odluka

Detalji o događaju