Nacionalna škola za ranu detekciju i prevenciju predijabetesa i tipa 2 dijabetesa

Detalji o događaju