Nacionalna škola za ranu detekciju i prevenciju predijabetesa i tipa 2 dijabetesa

U utorak, 22. februara 2022. godine u 15.00 časova, počinje emitovanje 3 reprize KURSA – Nacionalna škola za ranu detekciju i prevenciju predijabetesa i tipa 2 dijabetes. Kurs se odžava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije C-1-49/21.

Podeli ovaj događaj
Detalji o događaju