Nacionalni kongres Urološke sekcije SLD i Kongres Balkanske urološke asocijacije

Detalji o događaju