Nacionalni kongres Urološke sekcije SLD i Kongres Balkanske urološke asocijacije 2023.

Detalji o događaju