Pre 27. ESH Kongres Satelitski kongres – “Hipertenzija, dijabetes i komorbiditeti”

Detalji o događaju