Prvi Kongres Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva

Detalji o događaju