Simpozijum COVID-19 infekcija – dijagnostički i prognostički biohemijski parametri

Detalji o događaju