X Kongres lekara opšte medicine

Detalji o događaju