XXII Kongres Udruženja internista Srbije

Podeli ovaj događaj
Broj soba je ograničen i popunjavaće se po redosledu uplata.
Za ispostavljanje predračuna obavezno navesti sledeće podatke uplatioca:
Cene su izražene u dinarima. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu. Rok za podnošenje prijave je 1. jun 2023. Otkaz smeštaja - prema opštim uslovima putovanja Agencije. Organizovanog prevoza neće biti. Prevoz po dogovoru za grupe.
Detalji o događaju