Udruženje sestara u dijabetologiji

Održano
2022-02-22
U utorak, 22. februara 2022. godine u 15.00 časova, počinje emitovanje 3 reprize KURSA – Nacionalna škola za ranu detekciju i prevenciju predijabetesa i tipa 2 dijabetes. Kurs se odžava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i akreditovan je odlukom Zdravstvenog...